Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara

Modul de desfășurare a activității de eliberarea a extraselor REVISAL


Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara aduce la cunoștința salariaților sau foștilor salariați modul de desfășurare a activității de eliberare a extraselor Revisal.
Conform art.7 alin.6 din H.G.nr.905/2017, privind registrul general de evidența a salariaților, obligația de eliberare a extrasului din registru revine angajatorilor.
Potrivit art.7 alin.8 din H.G.nr.905/2017, în situaţia în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru electronic al salariaților, având în vedere și dispozițiile art.6 dinH.G.nr.1164/2022, salariatul/fostul salariat cu domiciliul în județul Hunedoara, poate solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara eliberarea unui extras din registru, din care să rezulte activitatea desfăşurată la acesta, în calitate de salariat.


Model cerere eliberare extras ReviSal


Cererea se poate depune la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara(Str. Aleea Muncii Nr. 2 Deva), trimite pe poștă, fax sau poșta electronică pe adresa de e-mail a Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara: itmhunedoara@itmhunedoara.ro.

În cazul trimiterii pe poșta electronică(mail), cererea va fi semnată de petent cu semnătură olografă(scrisă) sau cu semnătură electronică și va fi însoțită de copia actului de identitate al solicitantului și dovada plății taxei de 20 lei.

Plata tarifului se poate face la casieria inspectoratului, prin mandat poștal sau virament bancar în contul: RO24TREZ3665032XXX004928 deschis la Trezoreria Municipiului Deva, beneficiar: Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara, cod fiscal: 12311639.

Termenul de soluționare a cererii este de 15 zile de la data solicitării.

Potrivit Legii nr.108/1999, republicată, pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii şi a Normativului cu tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii, aprobat prin Ordinul MMFPSPV nr.826/2014, pentru eliberare extrasului Revisal se percepe un tarif de 20 lei/document. Conform actului normativ indicat, plata tarifului se face anterior eliberării documentului.


Având în vedere faptul că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara conține date cu caracter personal, acesta se va comunica numai solicitantului (conform opțiunii acestuia exprimată în cerere) pe poștă, la adresa de domiciliu din actul de identitate sau se va ridica personal de la sediul Inspectoratului Teritorial de muncă Hunedoara pe bază actului de identitate.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Menționăm că documentul eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara NU reprezintă dovadă de vechime în muncă; pentru dovedirea vechimii în muncă, în conformitate cu prevederile art.34 alin.5 din Codul Muncii, salariații sau foștii salariați se vor adresa angajatorilor, care la solicitarea scrisă a salariatului sau a fostului salariat, au obligația să elibereze adeverința de vechime în muncă, pe baza documentelor privind încheierea, modificarea, suspendarea, executarea și încetarea contractului individual de muncă emise de angajator și aflate în arhiva sa.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord