Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara

Acte normative utilizate în activitatea de Evidenţa Muncii şi Control Relaţii de Muncă


 • HOTĂRÂRE nr. 488 din 13 iulie 2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 594 din 25 iulie 2017 Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2017
 •  LEGEA nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată *)Codul muncii*)
 •  *) Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
 •     Legea nr. 53/2003 - Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, si a mai fost modificata si completata prin:
 •     - Legea nr. 480/2003 pentru modificarea lit. e) a art. 50 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 18 noiembrie 2003;
 •     - Legea nr. 541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 19 decembrie 2003;
 •     - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 371/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.147 din 19 decembrie 2005;
 •     - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificarile ulterioare;
 •     - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 18 septembrie 2006, aprobata cu completari prin Legea nr. 94/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007;
 •     - Legea nr. 237/2007 privind modificarea alin. (1) al art. 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 din 25 iulie 2007;
 •     - Legea nr. 202/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008;
 •     - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2008 pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 13 noiembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 167/2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 14 mai 2009;
 •     - Legea nr. 331/2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 13 noiembrie 2009;
 •     - Legea nr. 49/2010 privind unele masuri in domeniul muncii si asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 29 martie 2010;
 • ORDONANŢA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor Data intrarii in vigoare : 1 februarie 2002;
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi Data intrarii in vigoare : 5 iunie 2013;
 • HOTĂRÂRE nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea <LLNK 12023     0270 321   0 12>Metodologiei  privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă Data intrarii in vigoare : 17 octombrie 2023;
 • HOTĂRÂRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor  Data intrării in vigoare : 19 decembrie 2017;
 • ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
 • LEGEA nr. 156 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate;
 • HOTĂRÂRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • LEGE nr. 78 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România;
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă Data intrarii in vigoare : 7 august 2013;
 • LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
 • HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea <LLNK 12017     0112 391   0 21>Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;
 • LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul;
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 • LEGE nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social Data intrării in vigoare : 25 decembrie 2022
 • II. Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, în anul 2023  în domeniul relaţiilor de muncă:
 • LEGE nr. 52 din 3 martie 2023 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 6 martie 2023 Data intrării în vigoare : 9 martie 2023.
 • LEGE nr. 26 din 10 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea <LLNK 11996    16 11 201   0 37>Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996  şi a <LLNK 12003     0923 2]1   0 32>Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii Data intrarii in vigoare : 14 ianuarie 2023
 • Ordin nr. 798/14.03.2023 al ministrului muncii şi solidarității sociale privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social  (M.O. nr. 259/29.03.2023.
 • Hotărâre de Guvern nr. 372/26.04.2023 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice (M.O.nr.358/27.04.2023).
 • Ordonanță de Urgență nr. 42/24.05.2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 -Codul Muncii (M.O.nr. 459/25.05.2023) 
 • Ordin nr. 955/19.04.2023 al ministrului muncii şi solidarității sociale pentru aprobarea modelului contractului încheiat între îngrijitorul informal al persoanei vârstnice dependente şi serviciul public de asistenţă socială (M.O. nr. 544/19.06.2023).
 • Ordin nr. 892/04.04.2023 al ministrului muncii şi solidarității sociale și nr. 291/18.04.2023 al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 526/14.06.2023).
 • Ordin comun nr. 6065/31.08.2023 al ministrului educației și nr. 1916/29.08.2023 al ministrului munciiși solidarității sociale privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 6.250/2.156/2022 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale (M.O. nr. 786/31.08.2023).
 • Lege nr. 299/01.11.2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale (M.O. nr. 997/02.11.2023).
 • Ordin nr. 2311/06.11.2023 al ministrului muncii şi solidarității sociale
 • privind stabilirea sectoarelor de negociere colectivă şi a codurilor CAEN de 4 cifre aferente acestora, precum şi aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social                 (M.O. nr. 1.064/24.11.2023)       
 • Lege nr. 358/28.11.2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii            (M.O. nr. 1.083/29.11.2023)
 • Ordonanță de Urgență nr. 93/31.10.2023  pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară (M.O. nr.993/01.11.2023)
 • HOTĂRÂRE Nr. 970 din 2023 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.
 • HOTĂRÂRE 1307/2023 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2024.
 • HOTĂRÂRE nr. 900 din 28 septembrie 2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 septembrie 2023;
 • LEGE nr. 241 din 20 iulie 2023 pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii Data intrarii in vigoare : 24 iulie 2023;
Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord