Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara

Articole și noutăți

17.06.2024 - Comunicat de Presă


Campania națională de control privind verificarea serviciilor externe


În perioada 29.05.2024 – 07.06.2024 Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională privind verificarea modului în care serviciile externe respectă obligațiile legale și a activităţilor de prevenire şi protecţie pe care le desfășoară în întreprinderi/unități.
Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.
Potrivit articolului 6 alin.(1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii au obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. La alin.(2) se specifică faptul că, în cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitățile sale în domeniul SSM.
Așadar, este important ca toți angajatorii să rețină și să conștientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o condiție pentru îmbunătățirea mediului de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure și, implicit, reducerea incidenței accidentelor de muncă.
Obiectivele acestei campanii naționale de control au fost:
• verificarea respectării de către serviciile externe de prevenire și protecție a prevederilor legale;
• verificarea respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă în întreprinderile/unitățile care au apelat la servicii externe pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie;
• conştientizarea angajatorilor cu privire la faptul că apelarea la servicii externe nu îi exonerează de responsabilitățile lor în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).
În cadrul acestei campanii de control, au fost efectuate 62 decontroale, constatându-se un număr total de 64 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale, iar pentru un serviciu extern s-a propus retragerea certificatului de abilitare.
Totodată, s-a aplicat un număr total de 41 sancțiunicontravenționale, dintre care 18 amenzi în valoare totală de 82.500 lei.
 
 
Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmăreșteatât creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, cât și eliminarea neconformităților constatate, aplicând măsuri obligatorii pentru remedierea acestora și sancțiunicontravenționale corespunzătoare.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii---
Sunt de acord